Dla autorów referatów


Referaty zgłoszone na Konferencję XXIX Awarie Budowlane - ICSF 2019 należy opracować zgodnie z wytycznymi i przesłać za pomocą systemu rejestracyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 07.01.2019 r.

Referaty zaakceptowane przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w czasopiśmie MATEC Web of Conferences (15 pkt. wg MNiSW), które jest indeksowane w bazach Scopus oraz Web of Science w trybie Open Access. Dodatkowo czterostronicowe streszczenia referatów opublikowane zostaną w postaci książki streszczeń z nadanym numerem ISBN. Jedna osoba może być autorem lub współautorem maksymalnie dwóch referatów.

Kwalifikacja referatów przez Komitet Naukowy Konferencji przeprowadzona będzie na podstawie pełnego tekstu referatu przygotowanego w języku angielskim. Spośród referatów zakwalifikowanych, Komitet Naukowy wybierze referaty przeznaczone do wygłoszenia lub zaprezentowania w formie posteru.

Referaty i streszczenia należy przygotować według zamieszczonych szablonów *.docx. Konieczne jest opracowanie i przesłanie referatu oraz streszczenia w formacie *.docx oraz w formacie *.pdf.

Szablony do pobrania:
- Szablon do przygotowania referatu (*.docx)
- Szablon do przygotowania streszczenia (*.docx)

Wymagane jest, aby w pliki o rozszerzeniu *.pdf były przygotowane zgodnie z wytycznymi:
- Wytyczne MATEC Web of Conferences
- Poradnik dotyczący osadzania czcionek w *.pdf

Weryfikację poprawności wygenerowania pliku *.pdf można przeprowadzić na stronie:
- http://pdf-analyser.edpsciences.org/

Zasada nazywania przesyłanych plików:
- Nazwisko1_Nazwisko2_fulltext.docx/.pdf
- Nazwisko1_Nazwisko2_streszczenie.docx/.pdf


Przygotowane referaty i streszczenia należy przesłać przez System Rejestracyjny Konferencji.

Rejestracja uczestnikówINFORMACJE DLA AUTORÓW POSTERÓW

1. Poster należy przygotować w formacie B1 (szerokość 700 x wysokość 1000 mm);

2. Poster należy wykonać na przygotowanym przez organizatorów szablonie (pliki do pobrania wkrótce):
-> format *.jpg <- lub -> format *.pdf <-;

3. W trakcie sesji posterowej odbędzie się konkurs na najlepszy poster. Autor, w krótkim wystąpieniu powinien przedstawić problematykę swojego referatu;

4. Poster należy wydrukować i przekazać organizatorom najpóźniej na 1 dzień przed planowaną sesją posterową.