SCIENTIFIC COMMITTEE


KAZIMIERZ FLAGA, POLAND Chair

WŁODZIMIERZ KIERNOŻYCKI, POLAND Vice Chair

TOMASZ WRÓBLEWSKI, POLAND Secretary


Members
Andrzej AJDUKIEWICZ, POLAND
Benoit BISSONNETTE, CANADA
Andrzej M. BRANDT, POLAND
Lesław BRUNARSKI, POLAND
Lech CZARNECKI, POLAND
Jan DEJA, POLAND
Kazimierz FURTAK, POLAND
Andrzej GARBACZ, POLAND
Marian GIŻEJOWSKI, POLAND
Józef GŁOMB, POLAND
Tadeusz GODYCKI-ĆWIRKO, POLAND
Maciej GRYCZMAŃSKI, POLAND
Jerzy HOŁA, POLAND
Zbigniew JANOWSKI, POLAND
Maria KASZYŃSKA, POLAND
Jerzy KASZYŃSKI, POLAND
Janusz KAWECKI, POLAND
Zbigniew KLEDYŃSKI, POLAND
Ryszard KOWALCZYK, POLAND
Aleksander KOZŁOWSKI, POLAND
Jan KUBICA, POLAND
Zbigniew LECHOWICZ, POLAND
Cezary MADRYAS, POLAND
Zygmunt MEYER, POLAND
Radosław MICHAŁOWSKI, USA
Zbigniew MIELCZAREK, POLAND
Zbigniew MŁYNAREK, POLAND
Piotr MONCARZ, USA
Piotr NOAKOWSKI, GERMANY
Andrzej S. NOWAK, USA
Romuald ORŁOWICZ, RUSSIA, POLAND
Adam PODHORECKI, POLAND
Wojciech RADOMSKI, POLAND
Kazimierz RYKALUK, POLAND
Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA, POLAND
Antoni SZYDŁO, POLAND
Jacek ŚLIWIŃSKI, POLAND
Marian TRACZ, POLAND
Wiesław TRĄMPCZYŃSKI, POLAND
Tadeusz URBAN, POLAND
Joost.C. WALRAVEN, NETHERLANDS
Krzysztof WILDE, POLAND
Jerzy ZIÓŁKO, POLAND