Awarie Budowlane 2007
Komitet Naukowy

Chcielibyśmy podziękować wszystkim członkom Komitetu Naukowego za przyczynienie się do sukcesu XXIII Konferencji Naukowo-Technicznej Awarie Budowlane 2007, oraz za nieoceniony wkład w proces recenzowania referatów przyjętych na Konferencję.

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. KAZIMIERZ FLAGA

Wiceprzewodniczący
Prof. dr hab. inż. WŁODZIMIERZ KIERNOŻYCKI

Sekretarz
Prof. PS dr hab. inż. JERZY KASZYŃSKI

Członkowie
Prof. dr inż. Andrzej AJDUKIEWICZ
Prof. dr hab. inż. Andrzej M.BRANDT
Prof. dr inż. Lesław BRUNARSKI
Prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI
Prof. dr hab. inż. Krzysztof DYDUCH
Prof. dr hab. inż. Józef GŁOMB
Prof. dr hab. inż. Tadeusz GODYCKI-ĆWIRKO
Prof. dr hab. inż. Maciej GRYCZMAŃSKI
Prof. PK dr hab. inż. Zbigniew JANOWSKI
Prof. dr inż. Stanisław KAJFASZ
Prof. dr hab. inż. Janusz KAWECKI
Prof. dr hab. inż. Piotr KLEMM
Prof. dr hab. inż. Ryszard KOWALCZYK
Prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS
Prof. dr hab. inż. Zygmunt MEYER
Prof. dr hab. inż. Zbigniew MIELCZAREK
Prof. dr hab. inż. Zbigniew MŁYNAREK
Prof. dr hab. inż. Piotr MONCARZ
Prof. dr hab. inż. Piotr NOAKOWSKI
Prof. dr inż. Andrzej S. NOWAK
Prof. dr hab. inż. Adam PODHORECKI
Prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI
Prof. dr hab. inż. Kazimierz RYKALUK
Prof. dr hab. inż. Wiesław STACHURSKI
Prof. dr hab. inż. Jacek ŚLIWIŃSKI
Prof. dr hab. inż. Marian TRACZ
Prof. dr inż. Wojciech WŁODARCZYK
Prof. dr hab. inż. Wojciech WOLSKI
Prof. dr hab. inż. Witold WOŁOWICKI
Prof. dr hab. inż. Lech WYSOKIŃSKI
Prof. dr hab. inż. Jerzy ZIÓŁKO

[ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2007
23-26 maja, 2007, Międzyzdroje