Awarie Budowlane 2011
TOM 1 - Referaty plenarne

1.

Ajdukiewicz Andrzej
  Beton a środowisko - zasady projektowania konstrukcji betonowych z uwagi na trwałość i  wpływ na środowisko    

 

Concrete and environment - rules for concrete structures design regarding durability and impact on environment
   
       

2.

Cholewicki Andrzej, Szulc Jarosław
  Prefabrykowane konstrukcje szkieletowe w sytuacji wyjątkowej - projektowanie wtórnego ustroju nośnego    

 

Precast framed structures under accidental situations  - design of alternative bearing systems
   
       

3.

Czarnecki Lech, Łukowski Paweł, Śliwiński Jacek
  Materiałowe uwarunkowania awarii i napraw konstrukcji z betonu    

 

Material aspects of failures and repairs of concrete structures
   
       

4.

Dulińska Joanna, Kawecki Janusz
  Awarie i katastrofy budowli wywołane działaniami dynamicznymi    

 

Failures and disasters of engineering structures caused by dynamic influences
   
       

5.

Ignatowski Piotr, Wrzosek Michał
  Rusztowania - bezpieczne narzędzie czy śmiertelne zagrożenie - przepisy i praktyka    

 

Scaffolding - safe tool or mortal danger - regulations and practice
   
       

6.

Kulicki John M.
  Learning from failures and mistakes - their influence on U.S. bridge codes and practice    

 

Nauka z awarii i błędów - ich wpływ na normy i mostownictwo w USA
   
       

7.

Kwietniewski Marian
  Awaryjność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce w świetle badań eksploatacyjnych    

 

Unreliability of water supply and wastewater infrastructure in Poland based on field tests
   
       

8.

Petroski Henry, Vesic Aleksandar S.
  Structural failure: a historical perspective    

 

Awarie budowlane - perspektywa historyczna
   
       

9.

Radomski Wojciech
  Katastrofy i awarie mostów a rozwój wiedzy budowlanej    

 

Bridge collapses and failures versus progresses in building knowledge
   
       

10.

Topolnicki Michał
  Podchwytywanie i podnoszenie obiektów budowlanych za pomocą kontrolowanych iniekcji geotechnicznych    

 

Underpinning and lifting of civil engineering structures using controlled grouting processes    
       

11.

Viana da Fonseca Antonio, Topa Gomes Antonio
  A tunnel collapse on the construction in metro do Porto: solutions for optimization of advance control parameters of a EPB TBM    

 

Awaria tunelu przy budowie metra w Porto: rozwiązania dla optymalizacji zaawansowanych parametrów sterowania maszyny drążącej tunele EPB TBM
   
       

12.

Walraven Joost
  Lessons from damage in undergraund structures    

 

Lekcje z awarii infrastruktury podziemnej
   
       

13.

Wierzbicki Stanisław M.
  Rola eksperta w przypadku wystąpienia awarii budowlanej    

 

The role of the expert in the case of building domage    
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2011
24 - 27 maja, 2011, Międzyzdroje