Awarie Budowlane 2011
TOM 1 - Powodzie w Polsce - zniszczenia i profilaktyka

1.

Kledyński Zbigniew
  Ochrona przed powodzią i jej infrastruktura w Polsce    

 

Flood control and infrastructure in Poland
   
       

2.

Macińska Anna
  Działania nadzoru budowlanego po powodzi w 2010 r.    

 

Activities of building control services after the flood in 2010
   
       

3.

Nachlik Elżbieta
  Mosty kolejowe – uszkodzenia, awarie, katastrofy*    

 

Railway bridges – damages, failures, collapses*
   
       

4.

Rudnicki Tomasz
  Analiza wpływu powodzi na realizacje budowy dróg    

 

The flood impact analysis on construction roads
   
       

5.

Świderska Iwona, Lebiecki Piotr
  Stan bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w Polsce na koniec 2009 roku    

 

The safety of hydro-engineering structures in Poland
   
       

6.

Wysokiński Lech
  Metody prognozowania i zabezpieczania osuwisk    

 

The methods of landslides prediction and their protection
   
       

7.

Zaleski Janusz
  Odra w kontekście sytuacji zagrożenia powodziowego i awarii budowlanych    

 

Odra river and construction failures in effect of floods
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2011
24 - 27 maja, 2011, Międzyzdroje