Awarie Budowlane 2011
TOM 2 - Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji

1.

Ajdukiewicz Cezary, Sawczuk Franciszek
  Analiza przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa dachu nad wielkopowierzchniowym obiektem handlowym    

 

Analysys of the causes of safety risk on the roof above large commercial object
   
       

2.

Basiński Witold
  Wpływ błędów projektowych i wykonawczych na stan wytężenia przekrycia łukowego    

 

The influence of errors project - and executive on the state of the strain of the arched roof
   
       

3.

Filipkowski Jan, Deska Krzysztof
  Struktura geometryczna konstrukcji wiszącej i stan przemieszczenia wywołany ciężarem śniegu    

 

Geometrical framework of a suspended structure and the state of displacement due to snow load
   
       

4.

Kowal Andrzej
  Awaria silosu z użebrowanych blach gładkich    

 

Failure of the silo made of ribbed plates
   
       

5.

Lechman Marek
  Awaria konstrukcji prętowo-cięgnowo-membranowej dachu nad lodowiskiem    

 

Failure of a rod-cable-membrane roof over the skating rink
   
       

6.

Lutomirski Szczepan, Lutomirska Marta
  Analiza przyczyn awarii pokryw osadników wstępnych    

 

The analysis of the origins of failure of the covers for sewage tanks
   
       

7.

Mujumdar Vilas
  A holistic approach to prevent and analyze failures in precast concrete buildings structures    

 

Holistyczne podejście do zapobiegania i analizy awarii w sprężonych konstrukcjach betonowych
   
       

8.

Piekarczuk Artur
  Obliczeniowa i laboratoryjna diagnostyka awarii samonośnych elementów budowlanych    

 

Analytical and experimental diagnostic of self supporting structural elements
   
       

9.

Wilde Krzysztof, Miśkiewicz Mikołaj, Siemiński Jerzy, Balcerowski Tomasz
  Monitoring konstrukcji dachu hali "Olivia" w trakcie prac remontowych    

 

Monitoring of sports arena "Olivia" roof during repair
   
       

10.

Żurański Jerzy Antoni, Gaczek Mariusz, Fiszer Sławomir
  Sposoby ograniczania szkód wyrządzanych przez wiatr    

 

Measures for minimising windstorm damage to buildings
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2011
24 - 27 maja, 2011, Międzyzdroje