Awarie Budowlane 2011
TOM 2 - Konstrukcje stalowe

1.

Ajdukiewicz Andrzej, Szojda Leszek
  Rozbiórka i ekspozycja konstrukcji historycznej hali targowej zdegradowanej funkcjonalnie    

 

Disassembling and exposure of structure of historical market hall functionally degradated
   
       

2.

Biegus Antoni, Kowal Andrzej
  Katastrofa łukowej hali o konstrukcji z blach giętych na zimno    

 

Collapse of a barrel vault hall made from cold-formed scheels
   
       

3.

Daniel Ryszard
  Awaria i odbudowa stalowych zamknięć jazu Lith na Mozie    

 

Damage and reconstruction of the steel gates in the Lith weir on the Mouse
   
       

4.

Gierczak Jan, Ignatowicz Rajmund, Lorenc Wojciech
  Awaria obserwatorium meteorologicznego na Śnieżce    

 

Failure od metorogical observatory located on Śnieżka Montain
   
       

5.

Hotała Eugeniusz, Pawłowski Kamil
  Awaryjne przeciążenia płaszczy i lejów w silosach z blachy falistej    

 

Failure overload of shells and hoppers in silos with corrugated sheets
   
       

6.

Hotała Eugeniusz, Rykaluk Kazimierz, Hotała Piotr
  Zagrożenie awaryjne stalowej konstrukcji hali wskutek błędów projektowych i wykonawczych    

 

Risk of failure of steel hall due to errors in design and execution
   
       

7.

Hotała Eugeniusz, Skotny Łukasz
  Zagrożenie awaryjne użebrowanych płaszczy silosów stalowych opartych na słupach    

 

Failure risk of ribbed steel silo shells supported on columns
   
       

8.

Lewiński Paweł, Więch Przemysław
  Przyczyny awarii podczas montażu słupa kratowego nadleśnego "mocnego" linii 400 kV    

 

Causes of failure under assembly of tension forest lattice tower for 400 kV electric line
   
       

9.

Łukijaniuk Bartosz
  Metoda aktywnego wzmacniania stalowych dźwigarów sprężonych    

 

Method of active strenghtening of post-tensioned steel girders
   
       

10.

Maślak Mariusz, Tkaczyk Anna
  Ocena stanu bezpieczeństwa stalowej konstrukcji nośnej hali po pożarze    

 

Assessment of a safety level for steel hall load-bearing structure after fire damage
   
       

11.

Nagao Yuta, Matsumoto Kentaro, Sakano Masahiro, Namiki Hironori
  Steel plate pre-stressing reinforcement for coped steel girder ends    

 

Wzmocnienie przez wstępne sprężenie nakładki stalowej stosowane w dźwigarach stalowych z podciętą strefą podporową
   
       

12.

Niewiadomski Lesław
  Wady stalowej konstrukcji dachu zmodernizowanej hali przemysłowej    

 

Defects of the steel roof structure of the modernized industrial building
   
       

13.

Paczkowska Teresa, Popiel Piotr
  Uszkodzenia dźwigara kratowego wywołane wybuchem i jego naprawa    

 

Truss girder damage caused by an explosion and its repair
   
       

14.

Paczkowska Teresa, Wróblewski Tomasz
  Okoliczności i przyczyny katastrofy rusztowania Bosta 70    

 

The cause and circumstances of Bosta 70 scaffolding failure
   
       

15.

Sendkowski Jerzy, Tkaczyk Łukasz
  Awaria wież oświetleniowych stadionu sportowego    

 

Failure of high lighting mast of sports stadium
   
       

16.

Sicking Dean L., Stolle Cody S.
  Factors leading to cable median barrier failures    

 

Przyczyny awarii kablowych barier drogowych rozdzielających kierunki ruchu
   
       

17.

Skwarek Marcin, Hulimka Jacek
  Stalowa, kratowa wieża telekomunikacyjna zagrożona awarią? O ocenie nośności wież w diagnostyce konstrukcji    

 

Is the steel latticed tower for telecommunication  threatened failure? About estimate of load capacity of latticed towers  in diagnostics of constructions
   
       

18.

Wichtowski Bernard, Hałas Romuald
  Przyczyny stanu przedawaryjnego aluminiowych masztów antenowych w świetle badań    

 

Causes of pre-failure state of aerial aluminium masts in the light of inspection
   
       

19.

Ziółko Jerzy, Supernak Ewa
  Naprawa stalowego zbiornika uszkodzonego przez podciśnienie    

 

Repair of a steel tank damaged by vacuum
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2011
24 - 27 maja, 2011, Międzyzdroje