Awarie Budowlane 2011
TOM 2 - Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji

1.

Czupajłło Jan
  Woda i zawilgocenie jako istotna przyczyna destrukcji obiektów budowlanych    

 

Water and moisture as important reasons for destruction of buildings
   
       

2.

Gawin Dariusz, Koniorczyk Marcin, Grymin Witold, Pesavento Francesco
  Komputerowe symulacje procesów degradacji chemicznej konstrukcji betonowych    

 

Computer simulations of chemical degradation of concrete structures
   
       

3.

Germaniuk Krzysztof
  Powłoki ochronne na mostach żelbetowych - oczekiwania i rzeczywistość    

 

Protective coatings on concrete bridges - expectation and reality
   
       

4.

Hebda Lesław, Warzocha Maciej
  Awaria sali gimnastycznej wskutek złego doboru pokrycia dachu    

 

Gym hall failure as the consequence of the wrong selection of roofing cardboard
   
       

5.

Jackiewicz-Rek Wioletta, Konopska Małgorzata
  Rola specyfikacji betonu w zapewnieniu bezpieczeństwa obiektów mostowych    

 

The importance of concrete specification for the safety of bridge structures
   
       

6.

Karaś Sławomir, Firlej Stefan
  Przyczyny degradacji płyt betonowych nawierzchni terminala kontenerowego    

 

The reasons of container terminal concrete plate pavement degradation
   
       

7.

Kubik Jan, Pawlik Kamil
  Porównanie pełzania drewna przed i po porażeniu przez mikroorganizmy    

 

Creep comparison of wood before and after infection by microorganisms
   
       

8.

Kurdowski Wiesław, Szeląg Henryk
  Korozja betonu wywołana opóźnionym powstawaniem ettringitu    

 

Concrete destruction caused by delayed ettringite formation
   
       

9.

Łagoda Grażyna, Gajda Tomasz
  Badania materiałów do napraw konstrukcji mostowych    

 

Tests of repair materials of bridge constructions
   
       

10.

Łukowski Paweł, Adamczewski Grzegorz
  Wstępna ocena możliwości samonaprawy kompozytu epoksydowo-cementowego    

 

Preliminary evaluation of possibilities of self-repair of epoxy-cement composite
   
       

11.

Możaryn Teresa
  Aspekty trwałości obiektów żelbetowych w świetle wymagań wybranych norm EN i ISO    

 

Aspects of durability of rc structures towards the requirements of some EN and ISO standards
   
       

12.

Nassif Hani, Aktas Kagan, Najm Husam, Suksawang Nakin
  Cracking potential in high-performance concrete (HPC) under restrained conditions    

 

Podatność na pękanie betonów wysokowartościowych w warunkach skurczu ograniczonego
   
       

13.

Pichór Waldemar
  Wykorzystanie zapraw cementowych z dodatkiem grafitu do monitoringu naprężeń i temperatury    

 

Application of cement mortars with graphite addition as temperature and stress sensors
   
       

14.

Rajabipour Farshad, Ooi Philip, Radlińska Aleksandra
  Ocena uszkodzeń nawierzchni parkingowej na podbudowie z kruszywa recyklingowanego    

 

Analysis of distressed pavement supported on a base course containing recycled aggregate
   
       

15.

Słowek Grzegorz, Majchrzak Włodzimierz
  Beton natryskowy w naprawach konstrukcji betonowych    

 

Sprayed concrete in repair of concrete structures
   
       

16.

Stryszewska Teresa, Kańka Stanisław
  Osady zalegające w przestrzeni pomiędzy trzonem a wykładziną źródłem zagrożenia konstrukcji żelbetowych kominów przemysłowych    

 

Corrosion products among brick and concrete as threat to structure durability of industrial chimneys
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2011
24 - 27 maja, 2011, Międzyzdroje