Awarie Budowlane 2011
Streszczenie referatu

Ocena rys i osadów na trzonie komina przemysłowego
Assessment of cracks and depositions on the windshield of an industrial chimney
Piotr Noakowski, p.noakowski@exponent.de
Elisabeth Brylla, e.brylla@exponent.de


Exponent Düsseldorf, Uniwersytet w Dortmundzie

Streszczenie
Artykuł omawia przypadek drastycznego zanieczyszczenia powierzchni trzonu komina. W obliczu zaledwie trzyletniego użytkowania konstrukcji właściciel zakładu zwrócił się do budowniczego komina z życzeniem zajęcia stanowiska wobec tej nieprawidłowości. Sporządzona w tym celu ekspertyza opisana jest w niniejszym referacie w oparciu o następującą logistykę badań: konstrukcja komina, stan komina, pomiary na kominie, analiza rys, ocena konstrukcji.
Abstract
A case of cracked and stained surface of an industrial chimney is presented in this paper. In view of only three years of operation, the owner of the industrial plant approached the chimney builder to take a stand on the anomaly. The expertise produced in this context is described by use of the following logistics of the investigations: chimney structure, chimney condition, shield measurements, crack analysis, structure assessment.

[ pełny tekst ] Konstrukcje żelbetowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2011
24 - 27 maja, 2011, Międzyzdroje