Awarie Budowlane 2013 / Structural Failures 2013

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

KOMITET INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PAN
Przewodniczącyprof. dr hab. inż.Wojciech Radomski

KOMITET NAUKI PZITB
Przewodniczącyprof. dr inż.Andrzej Łapko

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
DyrektorMgr inż.Ryszard Trykosko

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Przewodniczącymgr inż.Wiktor Piwkowski

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE

Rektorprof. dr hab. inż.Włodzimierz Kiernożycki

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZUT
Dziekandr hab. inż.Maria Kaszyńska,

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca
dr inż.Maria Kaszyńska

Wiceprzewodniczący
dr hab. inż.Ryszard Coufal, prof. ZUT

Sekretarz
dr inż.Tomasz Wróblewski

Członkowie
mgr inż.Jarosław Błyszko
dr inż.Stefan Nowaczyk
dr inż.Teresa Paczkowska
dr inż.Leszek Stachecki

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Minister

Sławomir Nowak

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO
Główny Inspektor

Robet Dziwiński

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Prezes

Andrzej Dobrucki

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Olgierd Geblewicz

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Marcin Zydorowicz

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
Piotr Krzystek

Nasza strona WWW

Wszelkie informacje na temat kolejnej edycji Konferencji Awarie Budowlane oraz zdjęcia z obecnej Konferencji znaleźć można będzie na naszej stronie internetowej: http://www.awarie.zut.edu.pl

SPONSORZY KONFERENCJI


Sponsor genaralny
Freyssinet Polska Sp. z o.o.

Sponsorzy główni
MEGACHEMIE Research & Technologies SA
PERI Polska Sp. z o.o.
SIKA Poland

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.

Sponsorzy
Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o.
Mapei Polska Sp. z o.o.
MC Bauchemie
Polskie LNG

Patronat medialny
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Mosty
Budownictwo Inżynieryjne
Inżynieria i Budownictwo
Autostrady
Nowoczesne Hale
Inżynier Budownictwa
Mosty Polskie
Builder
Izolacje

SEKRETARIAT KONFERENCJI

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
KONFERENCJA "AWARIE BUDOWLANE"
70-311 SZCZECIN, AL. PIASTÓW 50
tel. / fax (91) 449-49-00
tel.: (91) 449-43-69 (przewodnicząca)
www.awarie.zut.edu.pl       e-mail: awarie@zut.edu.pl

BIURO KONFERENCJI
70-483 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 99
tel: (91) 423 33 52
fax: (91) 423 34 97
mgr inż.Marta Tarnowska

Podczas Konferencji

Kompleks Hotelowy Rybak/Vestina
Promenada Gwiazd 37
Międzydroje
tel.: (91) 32 81 121

[ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje