Awarie Budowlane 2013
Komitet Naukowy

Chcielibyťmy podziŕkowaŠ wszystkim cz│onkom Komitetu Naukowego za przyczynienie siŕ do sukcesu XXVI Konferencji Naukowo-Technicznej Awarie Budowlane 2013, oraz za nieoceniony wk│ad w proces recenzowania referatˇw przyjŕtych na Konferencjŕ.

Przewodnicz╣cy
prof. dr hab. in┐. Kazimierz Flaga 

Wiceprzewodnicz╣cy
prof. dr hab. in┐.W│odzimierz Kierno┐ycki

Sekretarz
dr hab. in┐.Jerzy Kaszy˝ski, prof. ZUT

Cz│onkowie
Prof. dr in┐. Andrzej Ajdukiewicz
Prof. dr hab. in┐. Andrzej M. Brandt
Prof. dr in┐. Les│aw Brunarski
Prof. dr hab. in┐. Lech Czarnecki
Prof. dr hab. in┐. Krzysztof Dyduch
Prof. dr hab. in┐. Józef G│omb
Prof. dr hab. in┐. Tadeusz Godycki-Ăwirko
Prof. dr hab. in┐. Maciej Gryczma˝ski
Prof. dr hab. in┐. Jerzy Ho│a
Prof. dr hab. in┐. Zbigniew Janowski
Prof. dr in┐. Stanis│aw Kajfasz
Prof. dr hab. in┐. Janusz Kawecki
Prof. dr hab. in┐. Zbigniew Kledy˝ski
Prof. dr hab. in┐. Piotr Klemm
Prof. dr hab. in┐. Ryszard Kowalczyk
Prof. dr hab. in┐. Andrzej úapko
Prof. dr hab. in┐. Cezary Madryas
Prof. dr hab. in┐. Zygmunt Meyer
Prof. dr hab. in┐. Zbigniew Mielczarek
Prof. dr hab. in┐. Zbigniew M│ynarek
Prof. dr in┐. Piotr Moncarz
Prof. dr hab. in┐. Piotr Noakowski
Prof. dr in┐. Andrzej S. Nowak
Prof. dr hab. in┐. Adam Podhorecki
Prof. dr hab. in┐. Wojciech Radomski
Prof. dr hab. in┐. Kazimierz Rykaluk
Prof. dr hab. in┐. Jacek îliwi˝ski
Prof. dr hab. in┐. Marian Tracz
Prof. dr in┐. Wojciech W│odarczyk
Prof. dr hab. in┐. Witold Wo│owicki
Prof. dr hab. in┐. Lech Wysoki˝ski
Prof. dr hab. in┐. Jerzy Zió│ko

[ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Miŕdzyzdroje