Awarie Budowlane 2013
Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji

       

1.

Andrzej Borowy, Zofia Laskowska, Bogdan Wróblewski
  Ocena odporności ogniowej nietypowych elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych    

 

Estimation of fire resistance of nontypical structural building elements
   
       

2.

Tadeusz Chmielewski, Henryk Nowak, Krystian Walkowiak
  Trąba powietrzna z dnia 15 sierpnia 2008 r., wyniki badań uszkodzeń budynków i prędkości wiatru    

 

Tornado in Poland of august 15, 2008; results of post disaster investigation
   
       

3.

Janusz Kawecki, Krzysztof Stypuła
  Jeszcze raz o błędach w diagnozach dotyczących oceny wpływów dynamicznych na budynki oraz ludzi w budynkach    

 

Once again about faults in diagnosis concerning evaluation of dynamic influences on buildings and on people in buildings
   
       

4.

Piotr Konderla, Ryszard Kutyłowski, Kazimierz Stefanek
  Koncepcja wzmocnienia konstrukcji chłodni kominowej materiałem kompozytowym z matrycą cementową    

 

Concept of the cooling tower strengthening using composite material with the cement mortar matrix
   
       

5.

Lesław Niewiadomski, Szymon Swierczyna, Walter Wuwer
  Stan przedawaryjny wysokiego ekranu akustycznego    

 

Imminent failure condition of the high noise barrier
   
       

6.

Piotr Olaszek, Artur Sakowski, Paweł Nurek
  Badania pod ekstremalnymi obciążeniami statycznymi i dynamicznymi konstrukcji schodów na stadionie    

 

Research on stadium entrance stairs under extreme static and dynamic loads
   
       

7.

Stefan Pradelok, Adam Rudzik, Grzegorz Poprawa
  Analiza teoretyczna wpływu postępującego pękania na zmianę częstotliwości drgań własnych kratowego mostu kolejowego    

 

Theoretical analysis progressive cracking impact on natural frequency of truss railway bridge
   
       

8.

Ryszard Walentyński, Jerzy Pilśniak, Robert Cybulski
  Pożar samonośnej hali łukowej wykonanej w systemie ABM    

 

Fire of self supported arch building made in ABM system
   
       

9.

Krzysztof Wilde, Jacek Chróścielewski, Mikołaj Miśkiewicz, Magdalena Rucka
  Diagnostyka i monitoring nowego przekrycia Opery Leśnej w Sopocie    

 

Diagnostics and monitoring of new textile roof of the Forest Opera in Sopot
   
       

10.

Krzysztof Wilde, Magdalena Rucka, Karol Grębowski
  Stan awaryjny trybuny stadionu w Zielonej Górze wywołany synchronicznym tańcem kibiców    

 

Excessive oscilations of tribune structure in Zielona Gora under synchronized crowd-induced excitation
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje