Awarie Budowlane 2013
Konstrukcje stalowe

       

1.

Antoni Biegus
  Pożarowe uszkodzenie i naprawa dachu hali    

 

Fire damages and roof repair
   
       

2.

Tomasz Błaszczyński, Arkadiusz Pawlik
  Zapobieżenie awarii szybu windowego w jednym z zabytkowych obiektów na terenie centrum sztuki i biznesu "Stary Browar" w Poznaniu    

 

Damage prevetion of lift structure in one of listed buildings in "Old Brewery" center in Poznań
   
       

3.

Danuta Dymek, Elżbieta Jastrzębska, Wiesław Kurbiel
  Awarie linii elektroenergetycznych wywołane oblodzeniem    

 

Failures of overhead power linescaused by icing
   
       

4.

Jan Gierczak, Andrzej Kmita, Roman Wróblewski, Piotr Smardz
  Katastrofa konstrukcji stalowej w wyniku pożaru w zakładach produkcyjnych w Lubaniu    

 

Collapse of a steel frame structure due to a fire in a production facility in Lubań
   
       

5.

Jan Gierczak, Rajmund Ignatowicz, Wojciech Lorenc, Sławomir Rowiński
  Konstrukcja stalowego dachu spodka dolnego obserwatorium meteorologicznego na Śnieżce w kontekście oceny stanu przedawaryjnego    

 

Steel structure of the roof in lower saucer of the Śnieżka meteorological observatory in the context of the state of emergency
   
       

6.

Bronisław Gosowski, Paweł Lorkowski, Michał Redecki
  Błędy na etapie projektowania przyczyną stanu awaryjnego świetlików hali przemysłowe    

 

Design errors as a cause of emergency of skylightsin industrial building
   
       

7.

Hiroyuki Suzuki, Kazuhiro Nakajima
  Experimental study on characteristics of high strength blind bolted joints    

 

Badania doświadczalne cech połączeń wykonanych ze śrub jednostronnych wysokiej wytrzymałości
   
       

8.

Eugeniusz Hotała
  Uszkodzenia konstrukcji obiektów elektrowni wskutek wybuchu pyłów    

 

Structural damage of power station buildings as a result of dust explosion
   
       

9.

Paweł A. Król, Stanisław Wierzbicki, Wojciech Żółtowski
  O przyczynach zerwania krzyżulców przypodporowych dźwigarów dachowych i koncepcji ich naprawy    

 

On the reasons of the sudden break of supporting diagonals in roof girders and the concept how to repair them
   
       

10.

Mieszko Kużawa, Jan Bień
  Analiza poprzecznych żeber pośrednich dźwigarów blachownicowych z uwzględnieniem uszkodzeń    

 

Analysis of intermediate transvere stiffeners of palted girders with the presence of defects
   
       

11.

Masahiro Sakano, Daisuke Yamaoka, Tetsuya Mizuno
  Fatigue behaviour of misaligned butt welded joints in the bottom flange    

 

Zachowanie zmęczeniowe niewspółosiowych czołowych połączeń spawanych w pasie dolnym
   
       

12.

Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska
  Wpływ błędów procesu budowlanego na awarię konstrukcji dachu hali    

 

The impact of errors of the construction process on the breakdown of the roof construction of the hall
   
       

13.

Teresa Paczkowska, Wiesław Paczkowski
  Błędy projektanta zagrożeniem utraty nośności konstrukcji stalowej wież    

 

A designer mistake asa reason for the threat of loosing the bearing capacity byasteel tower
   
       

14.

Teresa Paczkowska, Wiesław Paczkowski
  Ocena zagrożenia awaryjnego stalowej konstrukcji wsporczej wielkogabarytowej instalacji przemysłowej    

 

Estimation of the failure threat to the large industrial installation steel supporting structure
   
       

15.

Marcin Skwarek, Dominika Tomska, Jacek Hulimka, Marcin Kozłowski
  Problemy wzmacniania stalowych, kratowych wież telekomunikacyjnych    

 

Some problems with steel latticed telecommunication towers structure strengthening
   
       

16.

Dariusz Sobala, Maciej Kulpa, Tomasz Siwowski
  Naprawa stalowych dźwigarów głównych wiaduktu metodą prostowania termicznego po awarii w trakcie budowy    

 

Repair of viaduct's steel girders by heat straightening after the failure during construction
   
       

17.

Ewa Supernak, Jerzy Ziółko
  Podciśnienie w zbiornikach. Wnioski ze zdarzeń w ostatnich latach    

 

Vacuum in tanks. Conclusions from events in recent years
   
       

18.

Dominika Tomska, Marcin Skwarek, Jacek Hulimka
  Błąd projektowy przyczyną wzmocnienia stalowych belek podsuwnicowych    

 

Strengthen of steel crane beam caused by designed mistake
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje