Awarie Budowlane 2013
Mosty i drogi

       

1.

Jacek Chróścielewski, Anna Banaś, Maciej Malinowski, Arkadiusz Sitarski, Janusz Sochacki
  Stan awaryjny wiaduktu kolejowego w Bydgoszczy    

 

State of emergency of railway viaduct in Bydgoszcz
   
       

2.

Przemysław Gardas, Alicja Sołowczuk
  Wpływ lokalizacji przystanku autobusowego na długość wzmocnienia konstrukcji nawierzchni na podstawie analizy warunków ruchu    

 

Influence of location of a bus stop on the length of the structural reinforcement of pavement based on traffic conditions analysis
   
       

3.

Lucjan Gucma, Bolesław Mazurkiewicz
  Problematyka zderzeń jednostek śródlądowych z mostami w Polsce    

 

Chosen problems of inland ships collisions with bridges in Poland
   
       

4.

Hironori Namiki, Y. Otsika & S. Takahashi
  Bridge monitoring by horizontal displacement at girder ends    

 

Monitorowanie mostów z wykorzystaniem przemieszczeń poziomych na końcach układu nośnego
   
       

5.

Zygmunt Kubiak, Ireneusz Tyras, Maciej Kożuch, Wojciech Lorenc
  Awaria stalowego kratownicowego mostu kolejowego na skutek wykolejenia pociągu    

 

Failure of Steel truss railway bridge caused by train derailment
   
       

6.

Maciej Kulpa, Tomasz Siwowski
  Ocena trwałości zmęczeniowej kratownicowego mostu stalowego po awarii    

 

Fatigue life assessment of steel truss bridge after failure
   
       

7.

Wiktor Kwasha, Bohdan Hnidec
  Defekty betonowania słupa podpory mostu, jego stan awaryjny i poawaryjna odbudowa    

 

Defect of concreting of support of bridge, him emergency state and afteremergency renewal
   
       

8.

Anna M. Rakoczy, Andrzej S. Nowak
  Ocena zmęczenia 100-letniego stalowego mostu kolejowego w ujęciu niezawodności konstrukcji    

 

Fatigue reliability assessment of 100 year old steel railway bridge
   
       

9.

Grzegorz Świt, Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny stanu technicznego mostu stalowego    

 

Application of acoustic emission method to assess the technical condition of the bolted bridge
   
       

10.

Jerzy Weseli, Andrzej Radziecki, Stefan Pradelok
  Jak nie należy budować mostów na terenach górniczych    

 

How not to build bridges in mining areas
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje