Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Wykorzystanie odpadów przemysłowych w drogownictwie - zagrożenia
Potential hazards of utilizing industrial waste in road construction projects
Marek Gawlicki, gawlic@agh.edu.pl
Jan Małolepszy, jmalo@agh.edu.pl
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


Streszczenie
W pracy przedstawiono zagrożenia, jakie dla trwałości konstrukcji drogowych stwarzać mogą określone składniki odpadów przemysłowych, zwłaszcza niektórych rodzajów popiołów lotnych. Omówiono różnice składów chemicznych i fazowych popiołów lotnych spowodowane zmianami sposobów spalania paliw w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz zmiany właściwości popiołów wynikające ze współspalania wraz z węglem różnego rodzaju biomasy. Zaprezentowano składy chemiczne popiołów lotnych powstających w kotłach energetycznych, w których spalana jest wyłącznie biomasa. Omówiono również uwarunkowania bezpiecznego wykorzystania w drogownictwie żużli stalowniczych.
Abstract
This paper presents potential hazards caused by certain components of industrial waste, especially certain types of fly ash, which could affect road durability. The differences in chemical and phase composition of ash the result of various combustion methods in heat and electric power plants were discussed along with the changes of ash properties due to co-combustion of coal with various types of biomass. Chemical compositions of fly ash from biomass combustion were also presented. Furthermore, safe utilization of steelmaking slugs in road construction was also addressed.

[ pełny tekst ] Referaty plenarne ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje