Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Określenie parametrów portu zewnętrznego w Świnoujściu w aspekcie bezpieczeństwa eksploatacji gazowców LNG
The determination of świnoujście outer port parameters in view of LNG tanker operations safety
Stanisław Gucma, s.gucma@am.szczecin.pl
Akademia Morska w Szczecinie


Streszczenie
W referacie została przedstawiona symulacyjna metoda optymalizacji dróg wodnych. W metodzie tej podstawowym warunkiem jest bezpieczeństwo eksploatowanych tam statków, szacowane przy wy korzystaniu ryzyka nawigacyjnego. Metodę tą zastosowano do określenia parametrów portu zewnętrznego w Świnoujściu oraz stanowiska rozładunkowego gazowców LNG typu Q-flex o długości rzędu 315 m.
Abstract
The paper presents a simulation method of waterway optimization. The principal condition in the method is the safety of ships predicted to operate within waterway area. The safety level is estimated by using the navigational risk criterion. The method can be used for determining parameters of the outer port in Świnoujście and a discharge berth for Q-flex type LNG tankers having a length of up to 315 meters.

[ pełny tekst ] Referaty plenarne ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje