Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Problemy eksploatacji mieszkalnych budynków wielkopłytowych ze ścianą osłonową scaloną
Prefabricated residential buildings with integrated aac panel walls problems of operation phase
Stanisław Fic, stfic@wp.pl
Danuta Barnat-Hunek, d.barnat-hunek@pollub.pl
Politechnika LubelskaStreszczenie
Coraz częstsze problemy techniczne i eksploatacyjne budynków z wielkiej płyty w osiedlach mieszkaniowych wymagają wprowadzenia nowych rozwiązań i skomplikowanych napraw zapewniających ich bezpieczną eksploatację. W referacie przedstawiono analizę powstawania różnych płyt osłonowych scalonych GWO w budynkach wielkopłytowych na przykładzie obiektów miasta Lublin. Omówiono przeprowadzoną diagnostykę płyt, analizę wyników badań laboratoryjnych oraz określono ich przydatność do dalszej eksploatacji. W analizowanych przypadkach zaproponowano wzmocnienie płyt za pomocą stalowych ściągów z powodu braku możliwości wymiany uszkodzonych elementów budynku.
Abstract
Growing technical problems of maintenance of precast concrete housing stock result in search for efficient repair methods. The paper analyses the effects of flaws in design concept and assembly accuracy of integrated autoclaved aerated concrete (AAC) panel walls, type GWO, used as curtain walls in a system of precast concrete housing blocks erected in Lublin. The results of in-situ observations and laboratory tests of the panel walls have been described, and opinion on further use of these elements has been presented. As, in the analysed case, there is no possibility to replace damaged elements, additional reinforcement with steel tendons has been proposed as a repair measure.

[ pełny tekst ] Budownictwo ogólne ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje