Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Analiza wad projektowych i wykonawczych konstrukcji hali sportowej z drewna klejonego warstwowo
Design and erection faults analysis of sport halls glulam structure
Tomasz Nowak, tomasz.nowak@pwr.wroc.pl
Krzysztof Raszczuk, krzysztof.raszczuk@pwr.wroc.pl
Jerzy Jasieńko, jerzy.jasienko@pwr.wroc.pl
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i WodnegoStreszczenie
W pracy przedstawiono wyniki analiz, niewłaściwie zaprojektowanej i wykonanej, konstrukcji z drewna klejonego warstwowo hali sportowej. Skutkiem popełnionych błędów są spękania w każdym z węzłów konstrukcji drewnianej a w konsekwencji wyłączenie jej z eksploatacji od 2006 roku. Przeprowadzone i opisane prace badawcze wskazują na niewłaściwie zaprojektowane połączenia oraz nieprawidłowe składowanie i montaż elementów drewnianych.
Abstract
The paper presents the results of analysis of poorly designed and build the glued laminated timber frame structure of sport hall. The analysis is connected with capacity and stiffness of the elements and fasteners, as well.

[ pełny tekst ] Budownictwo ogólne ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje