Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Ocena odporności ogniowej nietypowych elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych
Estimation of fire resistance of nontypical structural building elements
Andrzej Borowy, a.borowy@itb.pl
Zofia Laskowska, z.laskowska@itb.pl
Bogdan Wróblewski, b.wroblewski@itb.pl
Zakład Badań Ogniowych, Instytut Techniki Budowlanej



Streszczenie
W artykule omówiono przykłady oceny odporności ogniowej nietypowych elementów budowlanych, takich jak ściany zewnętrzne o nieregularnym kształcie i płaszczyźnie oraz ściana zewnętrzna i dach w kształcie łuku w obudowie z płyt gipsowo-kartonowych.
Abstract
In the paper the examples of fire resistance assessments of non-typical structural elements such as glazed external walls of non-regular shape and non-regular plane and external wall with roof of arch shape with gypsum plasterboard cladding are described.

[ pełny tekst ] Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje