Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Trąba powietrzna z dnia 15 sierpnia 2008 r., wyniki badań uszkodzeń budynków i prędkości wiatru
Tornado in Poland of august 15, 2008; results of post disaster investigation
Tadeusz Chmielewski, t.chmielewski@po.opole.pl
Henryk Nowak, h.nowak@po.opole.pl
Politechnika Opolska

Krystian Walkowiak, kwalkowiak@winb.opole.pl
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w OpoluStreszczenie
Trąba powietrzna, która wystąpiła w dniu 15 sierpnia 2008 r. na terenie trzech województw: opolskiego, śląskiego i łódzkiego spowodowała zniszczenia 1624 budynków i około 900 ha lasów. Po tym zdarzeniu dokonano przeglądu zniszczeń infrastruktury budowlanej w poszczególnych województwach, co całościowo jest przedstawione w niniejszym artykule. Następnie oszacowano prędkość porywów wiatru trąby powietrznej dwoma sposobami. Podano także ogólne zasady projektowania i wykonawstwa niskich budynków w celu zmniejszenia skutków oddziaływania wiatrów o dużych prędkościach.
Abstract
One of the strongest tornadoes within the last years in Poland, which brought about great damage to property, occurred on August 15, 2008. It appeared suddenly during a thunderstorm on the flat terrain causing severe damage to buildings, forests and infrastructure. In this paper, the post-disaster damage survey and assessment of building performance will be presented. During the tornado, the peak gust wind velocities have been estimated by two approaches. For the typical low-rise brick houses the appropriate design details to current building standards have been introduced.

[ pełny tekst ] Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje