Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Koncepcja wzmocnienia konstrukcji chłodni kominowej materiałem kompozytowym z matrycą cementową
Concept of the cooling tower strengthening using composite material with the cement mortar matrix
Piotr Konderla, piotr.konderla@pwr.wroc.pl
Ryszard Kutyłowski, ryszard.kutylowski@pwr.wroc.pl
Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej

Kazimierz Stefanek, Kazimierz.Stefanek@gkpge.pl
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia BełchatówStreszczenie
W pracy przedstawiono koncepcję wzmocnienia chłodni kominowej przy użyciu materiałów kompozytowych na matrycy cementowej. Przedstawiono zalety tego rozwiązania w stosunku do rozwiązań tradycyjnych. Przykładowo w pracy analizowano koncepcję wzmocnienia rzeczywistej chłodni kominowej w kontekście jej bezpiecznego użytkowania. Numeryczne obliczenia wykonano dla materiału kompozytowego na matrycy cementowej z włóknami PBO, a ponadto wskazano na pewne problemy projektowe i technologiczne jakie pojawiają się przy wzmacnianiu chłodni zaproponowanymi materiałami.
Abstract
The concept of strengthening of cooling towers using composite materials with the cement mortar matrix is presented in this paper. The advantages of such kind of strengthening in comparison with traditional technologies are discussed. The concept of strengthening cooling tower in context of its save operational use are analyzed as an example. Numerical analysis of composite material (PBO fibers embedded in mineral mortar) is made. The designing and technological problems arising during the strengthening process are discussed also.

[ pełny tekst ] Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje