Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Prognoza osiadania budynku w związku ze zmianą sposobu posadowienia
The prognosis of building settlement due to changes of foundation
Zygmunt Meyer, meyer@zut.edu.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Geotechniki

Mariusz Kowalów, m.kowalow@gco-consult.com
Geotechnical Consulting Office Sp. z o.o.Streszczenie
Przedmiotem opracowania jest analiza zmiany osiadania budynku wielkopo-wierzchniowego posadowionego na płycie fundamentowej w związku ze zmianą sposobu posadowienia - rezygnacji z posadowienia na palach i przyjęciu posadowienia bezpośredniego. Budynek położony jest na Węgrzech w miejscowości Szeged nad rzeką. Projekt posadowienia przewidywał posadowienie na palach z uwagi na przewidywane duże osiadanie (16 cm). Analiza warunków gruntowych oraz analiza współpracy płyty z podłożem w warunkach posadowienia bezpośredniego pozwoliła na prognozę osiadania nie większą niż 3 cm. Po trzech latach obiekt osiadł o 18 mm. W pracy przedstawiono sposób obliczenia osiadania w tych warunkach.
Abstract
The paper presents an analysis of settlement of a building of department store, based upon a foundation plate after resigning of pileing. The oryginal project has assumed foundation plate based on piles. After changes the direct foundation was assumed. From oryginal project calculations a big settlement, 16 cm was foreseen. The analysis of soil properties and the elastic settlement of the foundation plate gave much smaller settlement 30 mm. Three years after building was completed the measured settlement was 18 mm. The paper gives the way of calculations of settlement.

[ pełny tekst ] Geotechnika ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje