Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Awaria budynku mieszkalnego wywołana utratą stateczności ścianki szczelnej
Failure of apartment building caused by the loss of the stability of sheet piling
Zbigniew Pająk, zbigniew.pajak@polsl.pl
Zygmunt Bartoszek, z.bartoszek@gmail.com
Politechnika ŚląskaStreszczenie
Podczas budowy handlowego obiektu doszło do uszkodzeń konstrukcji istniejącego mieszkalnego budynku położonego w bezpośrednim sąsiedztwie nowej inwestycji. W referacie opisano przebieg zdarzenia, uszkodzenia mieszkalnego budynku, podjęte doraźne i docelowe działania zabezpieczające, przeanalizowano przyczyny awarii, oraz przedstawiono sposób naprawy uszkodzeń.
Abstract
Construction of the building of shopping centre caused the failure of existing apartment building situated in close neighbourhood of new investment. The paper describes the process of this incident, characteristic of apartment building failures, undertaken temporary and final protecting actions. The paper contains the discussion on the failure reasons and presentation of failure repair.

[ pełny tekst ] Geotechnika ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje