Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Podbicie fundamentów jako sposób na stabilizację wychylonego budynku
Underpinning as a way for stabilization of a deflected building
Krzysztof Sternik, Krzysztof.Sternik@polsl.pl
Krzysztof Gromysz, Krzysztof.Gromysz
Politechnika Śląska w GliwicachStreszczenie
Kamienica w Bytomiu przechyliła się w wyniku posadowienia na niejednorodnym ściśliwym podłożu. Nośność słabego podłoża przekroczona została kilkukrotnie. Aby ustabilizować budynek I zabezpieczyć go przed dalszymi wychyleniami zaproponowano podbicie fundamentów kolumnami jet-grouting i mikropalami wciskanymi i wierconymi.
Abstract
The building in Bytom is deflected as a result of foundation on the inhomogeneous com-pressible ground. Low bearing capacity of the ground has been exceeded several times. In order to stabilize the building and protect it from further tilting, underpinning of the foundations by means of jet grouting columns as well as pressed and drilled micropiles has been proposed.

[ pełny tekst ] Geotechnika ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje