Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Zapobieżenie awarii szybu windowego w jednym z zabytkowych obiektów na terenie centrum sztuki i biznesu "Stary Browar" w Poznaniu
Damage prevention of lift structure in one of listed buildings in "Old Brewery" center in Poznań
Tomasz Błaszczyński, tomasz.blaszczynski@put.poznan.pl
Politechnika Poznańska

Arkadiusz Pawlik, arkadiusz.pawlik@aricom.pl
AriComStreszczenie
Praca dotyczy nieprawidłowego i beztroskiego podejścia do stalowej konstrukcji zewnętrznego szybu windowego. Nie uwzględniając stanu technicznego zabytkowego budynku, do którego zaprojektowano zakotwienie konstrukcji szybu windowego, doprowadzono do stanu przedawaryjnego w tej części obiektu, zarówno dla ściany zewnętrznej zabytkowego budynku, jak i dla samej konstrukcji szybu windowego.
Abstract
The work concerns the abnormal and carefree project approach to the steel structure of the external lift shaft. Not taking into account the technical state of the listed building, to which one designed anchorage of the lift shaft structure and brought to the pre-failure state in this part of the object, both for the external wall of the listed building, as and for the lift shaft structure.

[ pełny tekst ] Konstrukcje stalowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje