Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Katastrofa konstrukcji stalowej w wyniku pożaru w zakładach produkcyjnych w Lubaniu
Collapse of a steel frame structure due to a fire in a production facility in Lubań
Jan Gierczak, jan.gierczak@pwr.wroc.pl
Andrzej Kmita, andrzej.kmita@pwr.wroc.pl
Roman Wróblewski, roman.wroblewski@pwr.wroc.pl
Politechnika Wrocławska, Instytut Budownictwa

Piotr Smardz, piotr@inbepo.pl
INBEPO Sp. z o.o.Streszczenie
W lipcu 2012 r. z Zakładach Produkcyjnych wybuchł pożar w wyniku, którego prefabrykowana hala stalowa uległa w ciągu 17 minut zawalaniu. Hala stalowa była zaprojektowana i wykonana z elementów stalowych o przekrojach zaliczanych do klasy 4. Obudowa, tj. dach, płatwie i rygle ścienne, wykonana była z elementów profilowanych na zimno o grubości elementów nieprzekraczających 3 mm. W referacie przeprowadzono analizę katastrofy hali w wyniku pożaru.
Abstract
A fire which accured in July 2012 in an industrial facility resulted in the collapse of the prefabricated steel-framed building within approximately 17 minutes. The steel frame was designed and fabricated using class 4 sections. The elements of building's envelope i.e. roof, purlins and wall rails were made of cold-formed steel sections with wall thicknesses of no more than 3 mm. This paper is an analysis of the collapse of the main structure of the building.

[ pełny tekst ] Konstrukcje stalowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje