Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

O przyczynach zerwania krzyżulców przypodporowych dźwigarów dachowych i koncepcji ich naprawy
On the reasons of the sudden break of supporting diagonals in roof girders and the concept how to repair them
Paweł A. Król, p.krol@il.pw.edu.pl
Stanisław Wierzbicki, s.wierzbicki@il.pw.edu.pl
Politechnika Warszawska, Instytut Inżynierii Budowlanej

Wojciech Żółtowski,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Streszczenie
W referacie opisano analizę przyczyn awarii krzyżulców przypodporowych w dwóch dźwigarach dachowych, do jakiej doszło w lutym 2010 roku, w kilka dni po intensywnych opadach mokrego śniegu. Na zakończenie sformułowano wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz oraz przedstawiono koncepcję naprawy uszkodzonej konstrukcji. Zaproponowany sposób naprawy stanowił podstawę opracowanego następnie projektu konstrukcyjnego, zgodnie z którym przeprowadzono niezbędne czynności naprawcze.
Abstract
The paper describes the steps aimed to determine the causes of failure of two supporting diagonals in roof girders that had place in February 2010, a few days after heavy snowfall. At the end the conclusions of carried out analyzes are presented. The paper provides also the concept of repair of damaged structures. The proposed repair method was then developed in the professional design project, which became the basis of the required recovery steps performed afterwards.

[ pełny tekst ] Konstrukcje stalowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje