Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Problemy wzmacniania stalowych, kratowych wież telekomunikacyjnych
Some problems with steel latticed telecommunication towers structure strengthening
Marcin Skwarek, marcin.skwarek@pracowniaprojektowa.com.pl
Dominika Tomska, dominika.tomska@ pracowniaprojektowa.com.pl
Pracownia Projektowa M.Skwarek J.Hulimka Sp. J.

Jacek Hulimka, jacek.hulimka@polsl.pl
Marcin Kozłowski, marcin.kozlowski@polsl.pl
Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Inżynierii BudowlanejStreszczenie
Nieustanny rozwój technologiczny komunikacji bezprzewodowej oraz radiodyfuzji wiąże się nieuchronnie z koniecznością modyfikacji bądź rozbudowy antenowych systemów nadawczych i nadawczo-odbiorczych. Dla antenowej konstrukcji wsporczej jest to za każdym razem zmiana warunków pracy, poprzez zmiany konstrukcji i układów obciążeń, a w efekcie korektę charakterystyk dynamicznych. W wielu przypadkach analizy obliczeniowe wykazują wówczas niedostateczną nośność, a co za tym idzie potrzebę wzmacniania konstrukcji. W niniejszym referacie przedstawione zostaną najczęstsze błędy popełniane przy projektowaniu i realizacji wzmocnień stalowych wież kratowych. W tym aspekcie autorzy podkreślają, że sztuka oceny nośności i stanu technicznego istniejących konstrukcji różni się zasadniczo od inżynierskiej praktyki projektowej.
Abstract
Permanent evolution in telecommunication and broadcasting makes the antenna systems modification or extension requirement frequently. By this case, the antenna support structure everly need structural or loads changes and consequently the adjustment of dynamic characteristics. Results of structure analysis of such situations reveal to low load capacity and strengthening requirement. This paper presents the most failures in design and execution of steel latticed towers strengthening. In terms of subject study, authors try to show that the estimation of load capacity and condition of existing structures is fundamentally different from engineering design practice.

[ pełny tekst ] Konstrukcje stalowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje