Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Stan techniczny centrum handlowo-usługowego po 37 latach nieużytkowania
Technical condition of shopping centre after 37 years without utilization
Szymon Dawczyński, szymon.dawczynski@polsl.pl
Agnieszka Knoppik-Wróbel, agnieszka.knoppik-wrobel@polsl.pl
Jacek Hulimka, jacek.hulimka@polsl.pl
Politechnika Śląska w GliwicachStreszczenie
W referacie opisano stan techniczny oraz możliwości rewitalizacji budynku szkieletowego wzniesionego na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego budowa nigdy nie została ukończona, a tym samym od prawie czterdziestu lat oszpeca on centrum jednego z dużych miast południowej Polski. Obecny stan techniczny obiektu jest zróżnicowany. Poszczególne elementy konstrukcyjne takie jak prefabrykowane płyty stropowe, płyty schodowe czy słupy żelbetowe znajdują się w stanie awaryjnym i wymagają pilnych prac zabezpieczających. Na zdecydowanie gorszy stan techniczny konstrukcji żelbetowych, w porównaniu ze stalowymi, mają wpływ nie tylko warunki atmosferyczne, ale również istotne błędy wykonawcze i montażowe popełnione na etapie budowy.
Abstract
The paper describes technical condition together with possibilities of reviatalisation of a frame structure built at the turn of 70s. and 80s. of the last century. The construction has never been finished, thus the building for almost fourty years defaces the look of the center of a major city in southern Poland. The current state of the object is diverse. Certain structural elements such as precast floor slabs, stair slabs or reinforced concrete columns are in catastrophicstate and require immediate repair works. Worse state of reinforced concrete elements - in comparison to steel structure - is a result of atmospherical conditions as well as execution and assembly errors at construction stage.

[ pełny tekst ] Konstrukcje żelbetowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje