Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Historia budowy i uszkodzenia żelbetowego zbiornika wodociągowego z okresu międzywojennego XX wieku
The history of erection and damage of concrete water tank of interwar period of XX century
Anna Halicka, a.halicka@pollub.pl
Dominika Franczak-Balmas, d.franczak@pollub.pl
Łukasz Jabłoński, l.jablonski@pollub.pl
Politechnika LubelskaStreszczenie
W referacie omówiono historię budowy żelbetowego zbiornika wodociągowego wykonanego przez firmę amerykańską w okresie międzywojennym XX wieku w Lublinie. Użytkowany do dnia dzisiejszego zbiornik jest dwukomorowym prostopadłościennym zbiornikiem podziemnym. Na podstawie danych historycznych i oryginalnych rysunków konstrukcyjnych odtworzono historię zbiornika: uszkodzenia na etapie budowy oraz wzmocnienia poprzez częściowe posadowienie na palach. Kolejne spękania zbiornika stwierdzone w ostatnich latach przypisano podniesieniu się zwierciadła wody gruntowej.
Abstract
In the paper the history of erection of concrete water tank built in Lublin in interwar period of XX century by American company is described. This tank is used up till now. It is underground cubicoid tank consisted of two chambers. On the basis of historical data and original drawings the history of damage occurred during erection of the tank was retraced as well as the manner of strengthening of the damaged tank. The next cracks were observed in the last years because of raising of underground water level.

[ pełny tekst ] Konstrukcje żelbetowe ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje