Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Wady i naprawy posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo
Defects and repairs of hardened industrial floors
Bogumiła Chmielewska, b.chmielewska@il.pw.edu.pl
Grzegorz Adamczewski, g.adamczewski@il.pw.edu.pl
Politechnika Warszawska, Instytut Inżynierii BudowlanejStreszczenie
Technologia DST (Dry Shake Topping) jest popularną i tanią metodą poprawy właściwości powierzchni betonu. Z tego względu jest bardzo często stosowaną metodą wykonywania posadzek przemysłowych także w garażach i parkingach. Omówiono przyczyny występowania rys i delaminacji posadzek DST ilustrując je przykładami badań i oględzin wadliwej realizacji otwartego parkingu. Przedstawiono wnioski z analiz i przedyskutowano metody naprawy.
Abstract
DST technique is a popular and inexpensive solution to improve concrete surface properties. It is widely used for car parks and industrial buildings due to the effectiveness and low cost of application. Case study of damage of an outdoor car park DST pavement is described. Reasons for cracks and delaminations in that pavement are discussed. Results of field tests are presented. Conclusions from the analysis of main reasons of the pavement failure are summed up and the method for repair was discussed.

[ pełny tekst ] Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje