Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Ekologiczne aspekty rozbiórki warstw wewnętrznych komina energetycznego
Ecological aspects of demolition of internal layer of the chimney
Maria Fiertak, mfiertak@imikb.wil.pk.edu.pl
Teresa Stryszewska, teresastryszewska@gmail.com
Stanisław Kańka, skanka@imikb.wil.pk.edu.pl
Politechnika KrakowskaStreszczenie
Na etapie remontu, modernizacji czy też rozbiórki obiektu budowlanego, szereg materiałów, z których są wykonane stają się odpadami niosącymi realne zagrożenia dla środowiska. Dotyczy to szczególnie materiałów pochodzących z rozbiórki elementów obiektów przemysłowych. tj. Oczyszczalnie ścieków, obiektów przemysłu chemicznego, kominów przemysłowych itp. Należy zwrócić uwagę na fakt, że szereg właściwości omawianych materiałów wraz z upływem czasu eksploatacji obiektu przemysłowego, czyli przede wszystkim w drugiej fazie LCA ulegało ciągłej zmianie. Dotyczy to przede wszystkim aku-mulacji substancji zagrażających środowisku. W artykule wykazano, że w ostatniej fazie cyklu życia obiektu budowlanego powstają odpady trudne zarówno do ponownego wykorzystania jak I utylizacji ze względu na stopień zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi zarówno dla człowieka jak i ekosystemu.
Abstract
The properties of ceramic construction materials used in industrial facilities are constantly changing during the second LCA phase, which relates to the accumulation of harmful substances. These materials are scrapped during the subsequent maintenance, upgrade or demolition of the facility and their harmful properties may impact entire ecosystems. This means that the final phase of the LCA in such facilities involves wastes that are difficult to reuse or neutralise due to the polluting effect of the harmful substances they contain. One class of such waste materials, materials which are produced during demolition, is concrete and ceramic rubble with mortar. The paper deals, that in final phase of an LCA (elimination, demolution)) of a structure built involves considerable amounts of waste, wich are not neutral for human and environment.

[ pełny tekst ] Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje