Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Samoistne pękanie elewacji szklanych spowodowane uwolnieniem siarczku niklu
Self-craking of glass facade caused by the release of nickel sulphide
Jan Gierczak, jan.gierczak@pwr.wroc.pl
Politechnika Wrocławska, Instytut BudownictwaStreszczenie
Referat zawiera omówienie samoistnego pękania szyb hartowanych zespolonych wypełnionych argonem. Szyby typu Sunguard HS Super Neutral 70 pękały samoczynnie z powodu uwalniania się siarczku niklu pod wpływem promieni słonecznych. Siarczek niklu uwalnia się podczas hartowania tafli szklanych. Dopiero proces "heat soak test" neutralizuje cząstki siarczku niklu.
Abstract
The discussion of self-cracking of the complex hardened glass pond filled with argon is presented. Glass of the Sunguard HS Super Neutral 70 was cracking due to the release of nickel sulphide as an effect of sunlight action. Nickel sulphide is realesed during the process of glass hardening - only the process "heat soak test" neutralizes the nickel sulphide particles.

[ pełny tekst ] Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje