Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Ocena ryzyka wystąpienia wczesnych rys termiczno-skurczowych w betonowych ścianach obudów reaktorów atomowych
Assessment of early-age thermal-shrinkage cracking risk in concrete walls of reactor vessels
Barbara Klemczak, barbara.klemczak@polsl.pl
Agnieszka Knoppik-Wróbel, agnieszka.knoppik-wrobel@polsl.pl
Politechnika Śląska w GliwicachStreszczenie
Ściany obudów reaktorów atomowych są najczęściej elementami betonowymi o znacznej grubości, w których we wczesnej fazie dojrzewania betonu istnieje ryzyko wystąpienia rys o genezie termiczno-skurczowej. Rysy te są niepożądane w kontekście wymagań trwałości i szczelności jakie stawia się tym elementom w celu zapewnienia ochrony radiologicznej. Artykuł przedstawia numeryczną analizę wytężenia ścian obudów reaktorów atomowych w kontekście oceny ryzyka tego zarysowania w odniesieniu do norm i zaleceń oraz obecnej praktyki inżynierskiej.
Abstract
The walls of reactor vessels are usually massive concrete elements threatened by the risk of early-age thermal-shrinkage cracking, which is inadmissible in the view of the tightness and durability conditions to be satisfied for appropriate radiological protection. The paper presents numerical analysis of damage intensity of reactor vessels walls focused on evaluation of early-age cracking risk in the context of current standards and guides as well as contemporary engineering practice.

[ pełny tekst ] Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje