Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Stan przedawaryjny dróg wewnętrznych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na osiedlu mieszkaniowym
Pre-failure state of internal roads with concrete paving blocks at the housing estate
Paweł Kossakowski, kossak@tu.kielce.pl
Marek Iwański, iwanski@tu.kielce.pl
Politechnika Świętokrzyska w KielcachStreszczenie
W artykule opisano stan przedawaryjny dróg wewnętrznych na osiedlu mieszkaniowym, których uszkodzeniu uległa nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Przedstawiono wyniki wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych, a także przeanalizowano przyczyny uszkodzeń nawierzchni.
Abstract
This paper describes the pre-failure state of internal roads at the housing estate, in which the concrete paving blocks has been damaged. The field and laboratory tests and the obtained results are presented. An analyse of the causes of the failures has been performed.

[ pełny tekst ] Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje