Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Czynniki wpływające na odporność betonu na działanie mrozu
The factors affecting the concrete resistant to freeth thaw cycles
Wiesław Kurdowski, w.kurdowski@icimb.pl
Henryk Szeląg, sekretariat_krakow@icimb.pl
Aleksandra Bochenek, o.bochenek@icimb.pl
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w KrakowieStreszczenie
Jak wiadomo odporność betonu na mróz zależy przede wszystkim od jego porowatości kapilarnej, a więc od stosunku w/c. Trwały beton powinien mieć w/c <=0,35 oraz zawierać odpowiednią ilość cementu [klasy ekspozycji XF2 do XF4] oraz stopień napowietrzenia większy od 3,5%. Należy kontrolować dodatki mineralne do betonu, szczególnie zawartość węgla w krzemionkowych popiołach lotnych.
Abstract
It is well known that concrete resistant to freeth thaw cycles must have low capillary porosity, then the w/c ratio. Durable concrete should have w/c <=0.35 and suitable cement content [exposition classes XF2 to XF4] and air entrainment higher than 3.5%. The quality of mineral addition should be controlled, especially the uncombusted coal in the case of siliceous fly ash.

[ pełny tekst ] Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje