Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Zastosowanie złączy podatnych w dylatacjach posadzek betonowych
Application of flexible joints in dilatation of concrete floor topping
Arkadiusz Kwiecień, akwiecie@pk.edu.pl
Bogusław Zając, bz@limba.wil.pk.edu.pl
Jarosław Chełmecki, jchelmec@gmail.com
Bartłomiej Czado, bczado@gmail.com
Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika KrakowskaStreszczenie
W pracy przedstawiono sposób naprawy błędnie wykonanej dylatacji posadzki w laboratorium. Polegały one na niewykonaniu szczelin dylatacyjnych, których celem było wprowadzenie ochrony antywibracyjnej aparatury pomiarowej wrażliwej na drgania. Zastosowana naprawa przy użyciu polimerowego złącza podatnego okazała się skuteczna. Uzyskany poziom redukcji drgań został oceniony jakościowo i ilościowo przy użyciu dwóch metod diagnostyki dynamicznej.
Abstract
In the paper, there is presented repair method of a badly executed laboratory floor. Errors resulted in lack of dilatation, introducing antivibration protection of measurement apparatuses vulnerable to vibrations. The applied repair using polymer flexible joint was efficient. The obtained level of vibration reduction was assessed using two methods of dynamic diagnostics.

[ pełny tekst ] Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje