Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Innowacyjna naprawa torowiska tramwajowego w Sosnowcu z użyciem złącza podatnego
Innovative repair of tram rail-track in Sosnowiec using flexible joint
Arkadiusz Kwiecień, akwiecie@pk.edu.pl
Tadeusz Tatara, ttatara@pk.edu.pl
Bogusław Zając, bz@limba.wil.pk.edu.pl
Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, Konsorcjum PK-NTB

Andrzej Budzikowski, abudzikowski@ntbgrupa.pl
NTB Grupa, Sp. z o.o., Konsorcjum PK-NTB

Maciej Karpała, karpala.maciej@pl.sika.com
SIKA Poland, Sp. z o.o.Streszczenie
W pracy przedstawiono opis stanu awaryjnego torowiska tramwajowego w Sosnowcu, które wymagało remontu przy ograniczeniu czasu jego wyłączenia z eksploatacji. Wymaganie to spełniła innowacyjna technologia naprawy opracowana w Politechnice Krakowskiej, wykorzystująca polimerowe złącza podatne. Naprawa torowiska została zrealizowana przez Konsorcjum PK-NTB w kilkugodzinnych wyłączeniach weekendowych i wykazała się wysoką skutecznością, ocenioną po rocznej obserwacji.
Abstract
In the paper, there is presented description of failure state of a tram rail-track in Sosnowiec, which required repair with limitation of time needed for close. This requirement fulfilled the innovative repair technology worked out in the Cracow University of Technology, using polymer flexible joints. Repair of the tram rail-track was carried out by the Consortium PK-NTB during weekend closure lasting several hours. This repair demonstrated high efficiency, assessed after one year of observation.

[ pełny tekst ] Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje