Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Problematyka zderzeń jednostek śródlądowych z mostami w Polsce
Chosen problems of inland ships collisions with bridges in Poland
Lucjan Gucma, l.gucma@am.szczecin.pl
Bolesław Mazurkiewicz, bmazur@pg.gda.pl
Akademia Morska w SzczecinieStreszczenie
W referacie przedstawiona została problematyka zderzeń jednostek śródlądowych z mostami w tym wypadkowość w Polsce i na świecie, wytyczne i normy oraz metody i modele stosowane do oceny prawdopodobieństwa i skutków takich zdarzeń.
Abstract
The paper presents several issues of inland collisions with bridges and accidents in Poland and around the world, guidelines and standards, methods and models used to assess the probability and consequences of such events.

[ pełny tekst ] Mosty i drogi ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje