Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Zdrowie i życie na budowie - bezcenna wartość czy źródło oszczędności
Human life and health at construction site - priceless value or source of cost saving
Piotr Dzięgielewski, piotr.dziegielewski@peri.com.pl
Maciej Podsiadło, maciej.podsiadlo@peri.com.pl
PERI Polska Sp. z o.o.Streszczenie
Autorzy referatu podejmują zagadnienie bezpieczeństwa pracy w budownictwie związanego z użyciem deskowań i rusztowań. Przedstawiono statystyki wypadków śmiertelnych zaistniałych w latach 2011-2012 w Polsce i wybranych krajach. Podano przykłady nieprawidłowości i błędów w sztuce często występujących na placach budów. Dokonano analizy przyczyn powstawania wypadków z udziałem deskowań. Opisano działania podejmowane przez różne organizacje w celu zmniejszenia wypadkowości w budownictwie. Przedstawiono propozycje poprawy sytuacji poprzez planowanie systemów zapewnienia bezpieczeństwa z wykorzystaniem sprawdzonych rozwiązań i najnowszych zdobyczy w dziedzinie techniki deskowań i rusztowań.
Abstract
The authors of paper undertake the topic of occupational safety in construction industry related to formwork and scaffolding. The paper presents statistics of fatal injuries occurring between years 2011 and 2012 in Poland and selected countries. Given are examples of irregularities and professional incompetence to be found at construction sites. The authors have carried out the analysis of injury occurrences in which formwork was involved. The paper describes steps taken by various organizations to limit number and rate of injuries in construction industry. Suggestions of improvements are put forward achievable through planning safety assurance systems with a use of reliable and latest developments in the field of formwork and scaffolding technology.

[ pełny tekst ] Referaty sponsorowane ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje