Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Aktywne sposoby wzmacniania i zabezpieczania konstrukcji żelbetowych
Active methods of reinforced concrete structures protection and strengthen
Lesław Hebda,
Freyssinet Polska Sp. z o.o.Streszczenie
W referacie przedstawiono aktywne metody wzmacniania konstrukcji żelbetonowych przez dodatkowe sprężenie. W pewnych warunkach, ta metoda wzmacniania najtańsza. Innym aktywnym sposobem zabezpieczania zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych jest ochrona katodowa prętów zbrojeniowych. Te metody wyszły poza sferę laboratoryjną i stały się obecnie normalnym narzędziem technicznym stosowanym w praktyce.
Abstract
The paper presents active methods of strengthening concrete structures by post tension with cables. Under certain conditions this method of reinforcement is the cheapest. The cathode protection of steel bars in concrete structure is another active method. These solution went out from laboratory level and they are regular technical tool now.

[ pełny tekst ] Referaty sponsorowane ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje