Awarie Budowlane 2013
Streszczenie referatu

Monitorowanie dachów związane z obciążeniami śniegiem
Monitoring of roofs under snow loads
Monika Zając, monika.zajac@neostrain.pl
Łukasz Kopij, lukasz.kopij@neostrain.pl
NeoStrain Sp. z o.o., KrakówStreszczenie
Awarie i katastrofy budowlane, choć rzadkie i mało prawdopodobne to jednak zdarzają się wywołując poważne konsekwencje. Najlepszą gwarancją uniknięcia takiego wydarzenia są odpowiednio sporządzony projekt i prawidłowo wykonana konstrukcja. Zastosowanie systemu monitorowania konstrukcji zwiększa jej bezpieczeństwo poprzez informowanie użytkownika o możliwym zagrożeniu. Monitorowanie związane z obciążeniami śniegiem, jako wyspecjalizowany system, pełni rolę wspomagającą użytkownika w decyzjach związanych z odśnieżaniem dachu, a właściwie najczęściej w decyzji o braku konieczności odśnieżania dając pewność, że decyzja taka jest uzasadniona.
Abstract
Breakdowns and collapses of structures are incidental and unlikely, but their consequences are serious. A proper design and construction is the best method to avoid these events. Increse of structural safety can be increased by application of structural health monitoring system informing the user on possible disability. Monitoring for snow loadas, as a specialised system, supports the user in making decisions on snow removal from a roof and more precisely and generally in making decisions on not removal of snow giving confidence that the decision is reasonable.

[ pełny tekst ] Referaty sponsorowane ] [ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2013
21 - 24 maja, 2013, Międzyzdroje