Awarie Budowlane 2015
Referaty plenarne

       

1.

Benoit Bissonnette
  Technical causes of the collapse of de la concorde overpass in laval    

 

Przyczyny techniczne upadku de la Concorde wiaduktu w Laval
   
       

2.

Brandt Andrzej M.
  Trwałość betonu w konstrukcjach związanych z energetyką atomową    

 

Durability of concrete in the structures built for the nuclear energy
   
       

3.

Flaga Andrzej
  Rola badań modelowych w tunelach aerodynamicznych w zapobieganiu katastrof i uszkodzeń budowli i konstrukcji spowodowanych wiatrem    

 

The role of model tests in wind tunnels in preventing of disasters and damages of buildings and structures caused by wind.
   
       

4.

Garbacz Andrzej
  Zastosowanie metod nieniszczących w ocenie skuteczności napraw konstrukcji betonowych wg PN-EN 1504    

 

Application of nondestructive method for assessment of repair efficiency according to PN-EN 1504
   
       

5.

Łydżba Dariusz, Różański Adrian, Sobótka Maciej
  Wielofrontalna analiza przyczyn pękania betonów w masywnych konstrukcjach hydrotechnicznych    

 

Multifrontal analysis of the causes of cracking in massive concrete hydraulic structure
   
       

6.

Nowak Andrzej S.
  Bridges overloaded by heavy vehicles    

 

Przeciążenie mostów od obciążenia wywołanego ciężkimi pojazdami
   
       

7.

Szer Jacek
  Katastrofy budowlane spowodowane wybuchem gazu    

 

Construction disaster caused by gas explosion
   
       

8.

Walraven Joost
  Damage of concrete structures due to aging    

 

Uszkodzenia konstrukcji betonowych pod wpływem starzenia
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2015
20 - 23 maja, 2015, Międzyzdroje