Awarie Budowlane 2015
Budownictwo ogólne

       

1.

Bień Jan, Kamiński Tomasz, Rawa Tomasz
  Stany awaryjne murowanych nabrzeży Odry we Wrocławiu    

 

Failure conditions masonry piers of the Oder in Wroclaw
   
       

2.

Boryczko Małgorzata
  Postępowania administracyjne organów nadzoru budowlanego prowadzone w sytuacji stanu zagrożenia obiektów budowlanych    

 

Administration proceedings conducted by the building supervision authority in situation of building objects risk
   
       

3.

Bryt-Nitarska Izabela
  Błędy projektowe i wykonawcze jako przyczyny stanu awaryjnego budynku mieszkalnego    

 

Design errors and regulations as the cause of the emergency status of a residential building
   
       

4.

Donajko Olgierd
  Nierzetelność przyczyną spiętrzenia błędów prowadzących do zagrożenia katastrofą budowlaną    

 

Unreliability cause accumulation of errors leading to the risk of failure of the building construction
   
       

5.

Kawulok Marian, Chomacki Leszek, Słowik Leszek
  Wzmocnienie znacznie wychylonej attyki kościoła na dalsze wpływy górnicze    

 

Strengthening of significantly tilted church attic for further mining influences
   
       

6.

Chruściel Wojciech, Kuczyński Krzysztof
  Bezpieczeństwo użytkowania obiektów tymczasowych na przykładzie hali namiotowej    

 

Operational safety of temporary structures on the example of tent hall
   
       

7.

Noakowski Piotr, Rost Markus, Leszinski Holger
  Podwieszenie uszkodzonej konstrukcji do pobliskiego komina    

 

Hooking up of a damaged structure on a nearby chimney
   
       

8.

Pająk Zbigniew, Wieczorek Mirosław
  Awaria ściany osłonowej w centrum handlowym    

 

The curtain wall failure in shopping center
   
       

9.

Szymczak-Graczyk Anna
  Uszkodzenia płyt obudowy ściennej wraz ze sposobem naprawy    

 

Damage to wall clading panels including the method of repair
   
       

10.

Wałach Daniel, Dybeł Piotr, Jaskowska-Lemańska Justyna, Czaja Joanna
  Analiza przyczyn katastrofy budowlanej konstrukcji dachowej Zespołu Pałacowego w Gorzanowie    

 

Analysis of the causes of construction disaster within the roof structure in Gorzanow Palace
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2015
20 - 23 maja, 2015, Międzyzdroje