Awarie Budowlane 2015
Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji

       

1.

Abdeldjelil Belarbi, Mehdi Zomorodian, Guang Yang, Bora Acun
  Pure shear tests on FRP strengthened membrane elements    

 

Badanie czystego ścinania wzmacnianych elementów membranowych zbrojonymi włóknami polimerowymi
   
       

2.

Goszczyńska Barbara, Świt Grzegorz, Trąmpczyński Wiesław
  Badanie obiektów żelbetowych z wykorzystaniem metody emisji akustycznej – procedura badań    

 

Inspections of reinfoced structures using the acoustic emission method IADP – test procedures
   
       

3.

Gwóźdź Marian
  Specyfikacja elementów niezawodności zadaszenia Stadionu Śląskiego w Chorzowie    

 

Specification of reliability elements for the roof support structure of Silesian Stadium in Chorzów
   
       

4.

Miśkiewicz Mikołaj, Chróścielewski Jacek, Sobczyk Bartosz, Pyrzowski Łukasz, Wilde Krzysztof
  Weryfikacja wzmacniania środników krokwi dachu zbiornika na gaz    

 

Werification of rafter strengthennig in the gas tank roof
   
       

5.

Pieniążek Jerzy
  Wpływ warunków eksploatacyjnych na stan przedawaryjny konstrukcji dachu nad halą basenową    

 

The influence of service conditions on pre-damage state of swimming pool roof
   
       

6.

Świt Grzegorz, Trąmpczyński Wiesław, Krampikowska Aleksandra
  Badania stalowych podziemnych zbiorników bunkrowych z wykorzystaniem metody emisji akustycznej    

 

The use acoustic emission testing method of underground tanks bunker on petroleum products
   
       

7.

Wilde Krzysztof, Meronk Błażej, Groth Michał, Miśkiewicz Mikołaj
  Monitoring konstrukcji z zastosowaniem niwelacji hydrostatycznej    

 

SHM systems with hydrostatic leveling system
   
       

8.

Żółtowski Krzysztof, Drawc Michał
  Stadion Narodowy. Model statyczny do monitoringu konstrukcji    

 

National Stadium. Static model for monitoring of construction
   
       

9.

Żółtowski Krzysztof, Drawc Michał
  Stadion Śląski. Analiza wpływu wybranych imperfekcji i uszkodzeń na nośność konstrukcji zadaszenia    

 

Śląski Stadium. Analysis of the influence of selected imperfecitons and damages on capacity of roofing construction
   
       

10.

Żółtowski Krzysztof, Romaszkiewicz Tomasz
  Stadion Śląski. Analiza wytrzymałościowa nowego łącznika lin radialnych i obwodowych w kon-strukcji zadaszenia i innych kluczowych detali konstrukcyjnych    

 

Slask Stadium. Capacity analysis of new connector between radial and circumferential cables of roof structure
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2015
20 - 23 maja, 2015, Międzyzdroje