Awarie Budowlane 2015
Geotechnika

       

1.

Bednarek Roman, Seul Cyprian
  Przyczyny osiadania budynków mieszkalnych po wzmocnieniu podłoża    

 

The cause of the settlement of habitable buildings after reinforcing the soil
   
       

2.

Godlewski Tomasz, Łukasik Stanisław, Tkaczyk Jarosław, Bogusz Witold, Witowski Marcin
  Zagrożenia utraty stateczności hydraulicznej głębokiego wykopu na przykładzie budowy wielko¬po-wierzchniowego obiektu handlowego    

 

The risk of the hydraulic failure of the deep excavation on the example of the construction of the large area commercial building
   
       

3.

Howiacki Tomasz, Mieszczak Małgorzata, Jedliński Sebastian
  System monitorowania konstrukcji Kopca Kościuszki w Krakowie    

 

Structural health monitoring system for the Kościuszko Mound in Cracow
   
       

4.

Janiński Sławomir
  Interpretacja wyników próbnych obciążeń pali według normy PN EN przyczyną potencjalnej katastrofy    

 

Results of the interpretation of pile load testing, in accordance with the PN-EN standard, a potential cause of disaster
   
       

5.

Kawalec Jacek
  Przykład awarii konstrukcji oporowej wykonanej z gabionów    

 

Case study of failure of retaining structure formed from gabions
   
       

6.

Koda Eugeniusz, Lech Mariusz, Osiński Piotr
  Wykorzystanie metody elektrooporowej do rozpoznania nieszczelności izolacji składowisk odpadów.    

 

Geoelectrical tests as a method of leakage detection in landfill containment systems
   
       

7.

Kozłowski Tomasz
  Zmiany technologii wykonywania sieci sanitarnych podczas realizacji programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”    

 

Changes of the technology execiuting of sanitary pipelines during realization of the project “Water quality improvement in Szczecin”
   
       

8.

Kumor Maciej Kordian, Kumor Maciej Kordian, Młynarek Zbigniew
  Uszkodzenia obwodnicy drogowej na skutek uproszczonego rozpoznania budowy podłoża i błęd-nych decyzji projektowych    

 

The bypass road damage caused by the incomplete diagnosis of subsoil and improper design decisions
   
       

9.

Lapina Olga, Szapovalov Aleksander
  Wpływ procesów geologicznych na stabilność powierzchniową gruntów w sąsiedztwie budo¬wa-nych dróg na przykładzie budowy autostrady „Kijów – Odessa”    

 

Geological processess impact on soil surface stability based on construction of highway "Kiev – Odessa"
   
       

10.

Majer Stanisław, Szmechel Grzegorz
  Wykorzystanie keramzytu geotechnicznego do naprawy nasypów drogowych    

 

Gravelite use for road embankment reconstruction
   
       

11.

Meyer Zygmunt, Kowalów Mariusz, Wasiluk Adam, Wolff Christian
  Optymalizacja warunków posadowienia dużej hali produkcyjnej na przykładzie budowy fabryki samochodów marki Volkswagen we Wrześni    

 

The optimization of large production hall foundation conditions according to the Volkswagen factory in Września
   
       

12.

Meyer Zygmunt, Szmechel Grzegorz
  Określenie nośności pobocznicy pala na podstawie próbnych obciążeń statycznych    

 

Pile shaft ressistance on the basis of static pile load testing
   
       

13.

Meyer Zygmunt, Żarkiewicz Krzysztof
  Analiza współpracy pala z gruntem w dużym zakresie osiadania    

 

The analysis of pile cooperation in soil in large of settlement range
   
       

14.

Mitrosz Oskar
  Wzmocnienie nasypu kolejowego w stanie awaryjnym w ciągu linii E65 w miejscowości Jurkowice    

 

Soil improvement of embankment in failure state along railway line E65 in Jurkowice
   
       

15.

Parylak Krzysztof, Antoniszyn Grzegorz, Witek Kinga, Zięba Zofia
  Brak badań geotechnicznych przyczyną awarii ścianki szczelnej w dole budowlanym    

 

Failure of sheet piling in the foundation trench caused by lack of geotechnical investigations
   
       

16.

Daniel Ryszard A.
  Awaria i odbudowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych Nowego Orleanu po huraganie Katrina    

 

Damage and reconstruction of the New Orleans’ flood defences in the aftermath of urricane Katrina
   
       

17.

Sikora Zbigniew, Subotowicz Wiesław, Wyroślak Mariusz, Ossowski Rafał
  Awaryjny stan brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze    

 

The failure state of the cliff shore in Jastrzębia Góra
   
       

18.

Sikora Zbigniew, Wyroślak Mariusz, Ossowski Rafał
  Przebudowa infrastruktury podziemnej w zwartej zabudowie – studium przypadku    

 

Rebuilding of underground infrastructure in urba areas – case study
   
       

19.

Sobkowiak Jerzy, Kassaraba Agnieszka
  O przyczynach i skutkach zmian geometrii podtorza linii kolejowej    

 

On causes and effects of changes in geometry of railway track bed
   
       

20.

Stachecki Leszek
  Błędy projektu zabezpieczenia istniejącego budynku przy wykopie    

 

Errors in design of protection of an existing building near excavation
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2015
20 - 23 maja, 2015, Międzyzdroje