Awarie Budowlane 2015
Konstrukcje stalowe

       

1.

Biegus Antoni
  Zagrożenie awaryjne hali stalowej spowodowane korozją jej obudowy dachowej    

 

Prior-failure state of the steel industrial building caused by corrosion of the roof
   
       

2.

Hotała Eugeniusz, Kuśnierek Mateusz, Skotny Łukasz, Boniecka Joanna
  Wadliwe połączenia żeber przyczyną awarii stalowych silosów o płaszczach z blach falistych    

 

Incorrect connections of collumns as a cause of issues in steel silos made of corrugated sheets
   
       

3.

Hulimka Jacek, Skwarek Marcin
  Awaria konstrukcji nośnej przenośnika taśmowego wskutek uderzenia przez samochód ciężarowy    

 

Failure of supporting structure of conveyor belt as result of impact by truck
   
       

4.

Piekarczuk Artur, Więch Przemysław, Kujawińska Małgorzata, Malowany Krzysztof
  Problemy projektowania profilowanych powłok łukowych    

 

Design problems of arch-shaped corrugated shell elements
   
       

5.

Sakano Masahiro, Yoshida Naoto, Konishi Hideyuki, Fujii Takashi
  Fatigue behaviour of web penetration details with a slit in steel girder    

 

Zachowanie zmęczenie szczegółów sieciowej penetracji ze szczeliną w belce stalowej
   
       

6.

Sendkowski Jerzy, Tkaczyk Anna, Tkaczyk Łukasz
  Katastrofa budowlana aluminiowego masztu z odciągami    

 

Failure of aluminum guyed mast
   
       

7.

Skwarek Marcin, Hulimka Jacek
  Katastrofa budowlana aluminiowego masztu kratowego jako efekt rażących błędów projektowych    

 

Collapse of eighty-meter lattice mast as a result of major design erros
   
       

8.

Szafrański Marek, Żółtowski Krzysztof
  Analiza nośności konstrukcji stalowej terminala T2 portu lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku    

 

Load capacity analysis of the steel structere of the terminal 2 of the Lech Wałęsa Airport in Gdańsk
   
       

9.

Wichtowski Bernard, Somm Mirosław
  Stan awaryjny stref podporowych blachownicowych dźwigarów dachowych hali i sposób ich naprawy    

 

The emergency state of zones of supporting roof solid-web girders of the hall and the repair method
   
       

10.

Wichtowski Bernard, Hałas Romuald
  Wzmocnienie pośrednie stalowej kratowej wieży antenowej    

 

Intermediate strengthening of the steel truss antenna tower
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2015
20 - 23 maja, 2015, Międzyzdroje