Awarie Budowlane 2015
Konstrukcje żelbetowe

       

1.

Bator Tomasz
  Stan awaryjny żelbetowych słupów sprężonych    

 

Failure condition of prestressed concrete columns
   
       

2.

Błaszczyński Tomasz, Babiak Michał, Wielentejczyk Przemysław
  Naprawa i wzmocnienie stropu hali rozwłókniania pod nowy ciąg technologiczny    

 

The repair and strengthening of floor in the hall of defibering under the new technological run
   
       

3.

Gryko Robert, Łapko Andrzej, Bulkowski Wiesław
  Nietypowe uszkodzenie stropu o konstrukcji z żelbetowych płyt wielokanałowych    

 

Utypica damage of precast RC Holow core slab
   
       

4.

Hawro Leszek, Konderla Piotr, Kutyłowski Ryszard
  Modernizacja komina przemysłowego o znacznym stopniu degradacji    

 

Modernization of high deteriorated industry chimney
   
       

5.

Janowski Zbigniew, Koziński Krzysztof, Janowski Marcin
  Katastrofa żelbetowej prefabrykowanej hali produkcyjnej i jej odbudowa    

 

Disaster of prefabricated reinforced concrete production hall and its reconstruction
   
       

6.

Kałuża Marta, Kubica Jan, Hulimka Jacek
  Historia wzmocnień i napraw żelbetowego stropu nad garażem    

 

A history of strengthening and repair works of reinforced concrete slab above the garage
   
       

7.

Hulimka Jacek, Krzywoń Rafał
  Typowe uszkodzenia prefabrykowanych belek wspornikowych, podpierających płyty trybun stadionu    

 

Typical destruction of precast cantilever raker beams supporting the stadium auditory
   
       

8.

Kwasha Wiktor, Hnidec Bohdan, Salijczuk Lubov
  Stan awaryjny, analiza jego przyczyn i odbudowa fundamentu gazomotorowej sprężarki gazo-kompresorowej Stacji Podziemnej Przechowalni Gazu    

 

Failure of compressor station in underground gas storage, analysis of its causes, and restoration of the foundation
   
       

9.

Łukijaniuk Bartosz
  Naprawy stropów kablobetonowych    

 

Repairs of post-tensioned slabs
   
       

10.

Niedostatkiewicz Maciej, Majewski Tomasz
  Uszkodzenia ścian konstrukcyjnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego spowodowane błędami projektowymi i wykonawczymi    

 

Damage to structural walls of the multioccupied residential building caused by design faults and implementation
   
       

11.

Pająk Zbigniew, Wieczorek Mirosław
  Badania stanu technicznego zachowania żelbetowej zabytkowej wieży wodnej    

 

Technical condition tests of the reinforced concrete historic water tower
   
       

12.

Płachecki Marian, Koziński Krzysztof
  Uszkodzenia jedenastokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o konstrukcji wielkopłytowej spowodowane wybuchem gazu    

 

Damages of eleven-storey large-panel housing building caused by gas explosion
   
       

13.

Podolski Bogdan, Bartosik Tomasz, Podolski Michał
  Remont uszkodzonych żelbetowych słupów głównych wieży węglowej przeprowadzony podczas eksploatacji tego obiektu    

 

Repair of the damaged main RC columns of the coal tower during operation of the building
   
       

14.

Runkiewicz Leonard, Konieczny Kazimierz, Chomacki Leszek
  Awaria żelbetowego stropu w trakcie budowy galerii handlowej    

 

Failure of reinforced-concrete ceiling during construction of trade gallery
   
       

15.

Sinyakin A.G., Panchenko A.W., Ivanitsky J.L., Tarnopolsky D.I., Sobko J.M.
  Budowa nowego terminala lotniska Prokofiewa w Doniecku    

 

Construction of a new terminal in Donetsk Sergey Prokofiev International Airport
   
       

16.

Sobczak-Piąstka Justyna, Podhorecki Adam
  Stan techniczny budynku wielkopłytowego, zwłaszcza ścian piwnic    

 

Condition in buildings structured with large prefabricated concrete panels, a speciality basement walls
   
       

17.

Szerafin Jerzy, Halicka Anna, Fronczyk Janusz
  Analiza wychylenia wieżowca z lat 60-tych XX w    

 

Analysis of the tilting of the building from 60-ies of the XX c.
   
       

18.

Turkowski Piotr
  Odporność ogniowa belek żelbetowych wzmocnionych CFRP, zabezpieczonych i niezabezpieczonych ogniochronnie    

 

Fire resistance of CFRP-strenghtened rc beams, with and without fire protection
   
       

19.

Wesołowski Marek, Piotrkowski Paweł
  Zarysowanie dwóch zbiorników na wodę    

 

Cracking of the two water tanks
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2015
20 - 23 maja, 2015, Międzyzdroje