Awarie Budowlane 2015
Mosty i drogi

       

1.

Budziński Bartosz, Sołowczuk Alicja
  Stan krytyczny hałasu na terenie MOP typu I    

 

Critical state of noise level on motorway service area type I
   
       

2.

Hołowaty Janusz, Wichtowski Bernard
  Badania stali dwóch mostów kratownicowych na linii kolejowej nr 273    

 

Testing of steel from two truss bridges on railway line no 273
   
       

3.

Mańko Zbigniew, Kałuziński Daniel
  Katastrofa stalowego kratownicowego mostu drogowego oraz sposób jego odbudowy    

 

The crash of steel truss road bridge and its rebuilding
   
       

4.

Moncarz Piotr, Bishop Cliff D.
  The San Francisco-Oakland Bay Bridge: innovation or blunder?    

 

San Francisco-Oakland Bay Bridge: innowacja czy pomyłka?
   
       

5.

Polak Maria Anna, Walbridge Scott, Lai David, Luckai Jeffrey, Masnavi Alireza
  Highway bridges in Ontario, Canada: avoiding structural collapses through assessment, management, and research    

 

Mosty autostradowe w Kanadzie (Ontario). Unikanie zniszczenia konstrukcji poprzez ocenę, zarządzanie i badania naukowe
   
       

6.

Rucka Magdalena, Wilde Krzysztof
  Metody diagnostyki ultradźwiękowej i ich zastosowania w betonowych obiektach mostowych    

 

Methods of ultrasonic diagnostics and their application in concrete bridge structures
   
       

7.

Wysokowski Adam, Howis Krzysztof
  Trwałość eksploatacyjna stalowych konstrukcji gruntowo-powłokowych jako mostów ekologicznych    

 

Operational durability of steel soil-shell structures as ecological bridges
   
       

8.

Makoto Yanaka, Nowak Andrzej, Hooman Ghasemi Seyed
  Corrosion damage for prestressed concrete bridge girders    

 

Uszkodzenia korozyjne betonu sprężonego dźwigarów mostowych
   
       

9.

Żółtowski Krzysztof, Drawc Michał, Binczyk Mikołaj
  Analiza nośności blachownicowej konstrukcji dźwigara skrzynkowego mostu w czasie nasuwania podłużnego    

 

Steel box girders bridge. Capacity analysis during incremental launching
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2015
20 - 23 maja, 2015, Międzyzdroje