Awarie Budowlane 2017
Komitet Naukowy

Chcielibyťmy podziŕkowaŠ wszystkim cz│onkom Komitetu Naukowego za przyczynienie siŕ do sukcesu XXVIII Konferencji Naukowo-Technicznej Awarie Budowlane 2015, oraz za nieoceniony wk│ad w proces recenzowania referatˇw przyjŕtych na Konferencjŕ.

Przewodnicz╣cy
prof. dr hab. in┐. Kazimierz Flaga 

Wiceprzewodnicz╣cy
prof. dr hab. in┐.W│odzimierz Kierno┐ycki

Sekretarz
dr hab. in┐.Jerzy Kaszy˝ski, prof. ZUT

Cz│onkowie
Prof. dr in┐. Andrzej Ajdukiewicz
Prof. dr hab. in┐. Andrzej M. Brandt
Prof. dr in┐. Les│aw Brunarski
Prof. dr hab. in┐. Lech Czarnecki
Prof. dr hab. in┐. Jan Deja
Prof. dr hab. in┐. Kazimierz Furtak
Prof. dr hab. in┐. Marian Gi┐ejowski
Prof. dr hab. in┐. Józef G│omb
Prof. dr hab. in┐. Tadeusz Godycki-Ăwirko
Prof. dr hab. in┐. Maciej Gryczma˝ski
Prof. dr hab. in┐. Jerzy Ho│a
Prof. dr hab. in┐. Zbigniew Janowski
Prof. dr hab. in┐. Janusz Kawecki
Prof. dr hab. in┐. Zbigniew Kledy˝ski
Prof. dr hab. in┐. Ryszard Kowalczyk
Prof. dr hab. in┐. Aleksander Koz│owski
Prof. dr hab. in┐. Jan Kubica
Prof. dr hab. in┐. Zbigniew Lechowicz
Prof. dr hab. in┐. Cezary Madryas
Prof. dr hab. in┐. Zygmunt Meyer
Prof. dr hab. in┐. Zbigniew Mielczarek
Prof. dr hab. in┐. Zbigniew M│ynarek
Prof. dr in┐. Piotr Moncarz
Prof. dr hab. in┐. Piotr Noakowski
Prof. dr in┐. Andrzej S. Nowak
Prof. dr hab. in┐. Adam Podhorecki
Prof. dr hab. in┐. Wojciech Radomski
Prof. dr hab. in┐. Kazimierz Rykaluk
Prof. dr hab. in┐. Anna Siemi˝ska-Lewandowska
Prof. dr hab. in┐. Jacek îliwi˝ski
Prof. dr hab. in┐. Marian Tracz
Prof. dr in┐. Wies│aw Tr╣mpczy˝ski
Prof. dr in┐. Tadeusz Urban
Prof. dr ir. Joost C. Walraven
Prof. dr in┐. Wojciech W│odarczyk
Prof. dr hab. in┐. Witold Wo│owicki
Prof. dr hab. in┐. Jerzy Zió│ko

[ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2017
22 - 26 maja, 2017, Miŕdzyzdroje